NRC Group renodlar verksamheten

Rekordhög orderingång för NRC Group andra kvartalet. Foto: NRC

NRC Group levererar stark tillväxt och en rekordhög orderingång under andra kvartalet 2019. Samtidigt renodlar Nordens största järnvägsentreprenör verksamheten och stärker balansen genom försäljningen av designverksamheten i Finland och Sverige.

Omsättningen var drygt 1,7 miljarder norska kronor under det andra kvartalet, och 2,9 miljarder NOK under årets sex första månader. Det är dubbelt så mycket för bägge perioderna jämfört med fjolåret, huvudsakligen till följd av förvärv. Orderingången på 3,4 miljarder norska kronor under kvartalet är den högsta någonsin och resulterade i en orderbok på nära åtta miljarder norska kronor för norska kronor Group i slutet av juni.

– Vi bygger sten på sten inom våra kärnområden; järnväg, anläggning, underhåll och miljö. Vi har över tid jobbat aktivt för att konsolidera den nordiska marknaden och positionera oss på en infrastrukturmarknad med goda tillväxtutsikter. Vi ser effekten av de strategiska åtgärder vi har vidtagit i omsättningsökning och en rekordhög orderbok som ger oss ökad synlighet framöver och en stabil plattform för långsiktig tillväxt, säger Henning Olsen, koncernchef i NRC Group.

– Den goda utvecklingen fortsätter i Norge och Finland som båda har stark tillväxt och lönsamhet genom årets första sex månader, när det säsongsmässigt normalt sett är lägre aktivitet. Sverige var som väntat svagare, men vi genomför ett antal åtgärder för att stärka verksamheten här,