MTR positiva till plattformsväggar i t-banan

Frederiksbergs station i Köpenhamns Metro. Ett exempel på plattformsväggar i tunnelbanemiljö. Foto: Christer Wiik

SL har inlett ett arbete där man utreder olika former av lösningar för att öka säkerheten i tunnelbanan. En möjlighet är plattformsväggar, som blivit allt vanligare i tunnelbanesystem runt om i världen. Sedan en tid ser SL, tillsammans med MTR Stockholm, över tekniska förutsättningar för att införa ett sådant system, och hur stor kostnaden skulle bli.

- Vi har fört en konstruktiv dialog med SL om det här under en längre tid, och är alla överens om att det i grunden är en god idé, säger Bengt Carlsson, säkerhetsdirektör på MTR Stockholm i ett pressmeddelande. Sedan handlar det förstås om en avsevärd investering, om det ens är tekniskt möjligt att genomföra. Men skulle det bli aktuellt vet jag att vi kan bidra med både kompetens och erfarenhet.

MTR Stockholm har goda erfarenheter av plattformsväggar från moderbolaget i Hongkong, där man länge haft plattformsväggar på stationerna. På utomhusstationerna, där plattformarna inte är byggda för att hålla uppe en sådan tyngd, finns istället en variant med halva väggar på ett par meter.

Fördelarna med plattformsväggar är inte bara att de förhindrar obehörigt spårbeträdande och därmed minskar antalet olyckor, säger Marie Hagberg, kvalitets- och miljödirektör på MTR Stockholm. De bidrar också till renare luft och en behagligare ljudmiljö. Ur ett hållbarhetsperspektiv bidrar plattformsväggarna också till att spara energi, eftersom det blir billigare att värma upp plattformsmiljöerna.