Jernhusen förvärvar depå i Gävle

Foto: Jernhusen

Jernhusen har tecknat avtal med SJT Fastigheter AB om förvärv av underhållsdepå i Gävle för gods- och motorvagnsunderhåll.  Jernhusen äger sedan tidigare en underhållsdepå i Gävle och har identifierat orten som en viktig nod för järnvägstrafik. – Som fastighetsägare kommer vi tillsammans med våra nya hyresgäster se på möjligheterna att förbättra och effektivisera anläggningen, säger Charlotte Törsleff vid Jernhusen.