EIB stödjer järnvägsupprustning i Warszawa

Europeiska investeringsbanken (EIB) kommer att låna ut 39 miljoner euro till Polen för att finansiera inköp av nya vagnar och infrastrukturförbättringar på Warszawas regionala järnväg, som länkar ihop de sydvästra delarna av den polska huvudstaden med angränsande kommuner. Moderniseringen kommer att höja trafiksäkerheten och passagerarkomforten. Man räknar också med att människors rörlighet kommer att öka, deras livskvalitet kommer att höjas och konkurrenskraften för hela regionen.EIB-lånet är öronmärkt för inköp av fjorton nya eldrivna motorvagnståg, vardera med en maximal kapacitet på 500 passagerare, med 120 sittplatser i varje tåg. Projektet omfattar också olika förbättringar av infrastrukturen, exempelvis spårförbättringar, uppgradering av strömförsörjningen, ett modernt informationssystem och förbättrat övervakningssystem, liksom installation av fiberoptisk kabel. De nya tågen kommer nästan helt ersätta den befintliga flottan och kommer uppskattningsvis att kunna köra 17 procent snabbare på grund av mindre underhållsbehov.