Utökad trafik mellan Trollhättan och Göteborg

Foto: Thomas Harrysson

Västtrafik sätter in nya tågavgångar mellan Trollhättan och Göteborg för att underlätta arbetspendling mellan orterna. Samtidigt startas en ny busslinje mellan Älvängen och Volvos anläggningar på Hisingen. Satsningen är möjlig tack vare ett extra tillskott på drygt 13 miljoner från Västra Götalandsregionen, som vill stärka arbetsmarknaden efter Saabs konkurs.

När Saab lades ner beslöt Västra Götalandsregionen att genomföra en särskild insats för näringslivsutveckling i Trollhättan och att underlätta för arbetspendling från orten. Av den totala insatsen på 90 miljoner har cirka 13 miljoner öronmärkts för att utöka kollektivtrafiken.

– Det känns bra att kunna stötta arbetspendlingen mellan Trollhättan och Göteborg. Vi hoppas att denna förstärkning ska skapa bättre förutsättningar för våra resenärer, säger Andreas Almquist, enhetschef utveckling på Västtrafik. Västtrafik kör nu en ny tågavgång klockan 06:16 från Trollhättan till Göteborg under vardagar. Tåget anländer till Älvängen 06:44 och därifrån går en ny busslinje, 440, direkt till Volvo i Torslanda. Bussen kommer att invänta tåget vid förseningar.

– Den nya avgången innebär kortare restid för pendlare mellan Trollhättan och Torslanda, men kommer också övriga pendlare mot exempelvis Göteborg till del, säger Andreas Almquist.  

I satsningen ingår även utökad trafik på vardagseftermiddagarna. Resenärer som åker från Volvo Torslanda kan ta den nya linjen 440 klockan 16.45 mot Älvängen och därefter byta till ordinarie tåg mot Trollhättan. Det blir även en ny tågavgång klockan 15.32 från Göteborg. Att Västtrafik kan införa de nya tågavgångarna beror bland annat på att tre nya regiontåg tas i drift.

De extra tågen går till och med 29 juni, och gör sedan ett sommaruppehåll till och med 19 augusti. Vardagar mellan 30 juni och 19 augusti går det istället en direktbuss mellan Trollhättan och Torslanda. Under hösten fortsätter den utökade trafiken att gå mellan Trollhättan och Göteborg.