Green Cargo moderniserar diesellok

Foto: Peter Lydén

Green Cargo har investerat 680 miljoner kronor i en total modernisering av 62 stora diesellok. Loken har fått förbättrad dragkraft och en tystare och bättre arbetsmiljö för förarna. Tester visar nu att lokens miljöprestanda har förbättrats på ett sätt som överträffar förväntningarna.

92 procent av Green Cargos transportarbete utförs med ellok, men för att klara transporter till exempelvis industrispår och hamnspår utan el så behövs kraftfulla diesellok. Mer än hälften av Green Cargos stora diesellok har nu genomgått ett omfattande moderniseringsprogram och bland annat fått nya bränslesnåla motorer.

– Med loken i drift ser vi nu att utsläppen av koldioxid minskat mer än vi vågade hoppas på. Tester under 4 månader indikerar sänkt bränsleförbrukning med mer än 30 procent. Den årliga minskningen av koldioxidutsläpp blir därmed cirka 5 500 ton, säger Johan Sandström, Green Cargos miljöchef.

Alla 62 lok är nu levererade och godkända och används främst i Green Cargos verksamhet i mellersta och norra Sverige.

– De moderniserade dieselloken har testats och anpassats till våra krav och fungerar mycket bra. På ett kapitaleffektivt sätt har de stora dieselloken fått ökad dragkraft, bättre miljöprestanda och en förlängd livslängd med minst 15 år, säger Green Cargos lokchef Martin Modéer.

Den genomgripande moderniseringen av dieselloken är en del av ett större program som också innehåller nya och moderniserade ellok. Den sammanlagda investeringen är nästan 2 miljarder kronor i förnyelse av Green Cargos lokpark.