Green Cargo nådde 95,7 procents punktlighet

Foto: Peter Lydén

I april hade Green Cargos godståg en punktlighet till kund på 95,7 procent och i mars en punktlighet på 95,5 procent. Det rullande 12-månadersvärdet för punktligheten till kund är för Green Cargos godståg 94 procent.

Vi mäter vår punktlighet till kund för nästan 600 000 godsvagnar årligen och vi mäter det som är intressant för näringslivet, nämligen vagnarnas ankomstpunktlighet till kundens fabrik eller hamnspåret, säger Mats Hollander, kommunikationsdirektör på Green Cargo.

Då godståg ofta prioriteras ned i trafikplaneringen och av den operativa trafikledningen så är det höga punktlighetssiffror för bolagets godstrafik.

Vi har fortfarande delar vi arbetar med att förbättra i vår verksamhet, men punktligheten till kund inom Sverige är något vi är stolta över, säger Mats Hollander.

Enligt Trafikverkets statistik för 2011 så nådde Green Cargos godståg i genomsnitt en punktlighet som var 15 procent högre än övriga godstågsoperatörer.