Swedtrain positiva till blocköverskridande samtal

Förslaget om blocköverskridande samtal kring framtidens transporter, som presenterades på Svenska Dagbladets Brännpunkt, välkomnas av Swedtrain, branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige.

– Självklart tar vi inte ställning i partiernas diskussioner sinsemellan, men det är generellt sett avgörande med bred politisk insikt kring transporternas betydelse för att långsiktigt skapa bättre förutsättningar för svensk konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning, säger Klas Wåhlberg, ordförande i Swedtrain.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf och partisekreterare Michael Arthursson säger i en debattartikel på SvD Brännpunkt, att Alliansen bör bjuda in Miljöpartiet till samtal kring satsningar på järnvägen. Detta för att skapa förutsättningar för att fatta de nödvändiga politiska beslut som måste till för att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt samtidigt som transporterna blir mer miljövänliga.

– Järnvägen kan på ett kapacitets- och energieffektivt sätt transportera stora mängder varor och många människor, men för att Sverige inte ska tappa i konkurrenskraft behöver vi enighet kring transporternas betydelse för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och klimat, säger Klas Wåhlberg.

– Trafikverkets Kapacitetsutredning föreslår en kraftig satsning på förbättrat underhåll och flera investeringar i nya järnvägar för att möta den kraftigt ökade efterfrågan på gods- och persontransporter, samtidigt som vi ska nå de av regeringen och riksdagen beslutade klimatmålen. Utredningens analys bör vara utgångspunkt för de politiska diskussionerna, säger Klas Wåhlberg.