Stort internationellt deltagande på Innotrans 2012

Foto: Innotrans

Intresset är stort inför höstens Innotrans som äger rum 18- 21 september i Berlin. Dålig världsekonomi har inte hindrat Innotrans från att skjuta i höjden, utan mässan lockar allt fler utställare från hela världen.

Inför Innotrans 2012 märker man tydligt av ett ökat intresse. Utställare från världens alla hörn bidrar till en global marknadsöverblick och stärker ytterligare mässans ledande ställning som internationell mötesplats för spårvägsindustrin. Fokus på årets mässa ligger på järnvägsteknik, infrastruktur, kollektivtrafik och tunnelkonstruktion.

I år är det en markant ökning av samlingsmontrarna med hela 37 montrar från 22 länder. I samlingsmontrarna presenteras lokala och regionala företag från respektive land, vilket underlättar för småföretag att delta. Ungern och USA är några som kommit till med egna samlingsmontrar och Japan står självt för en hel hall.