Avtal klart för Spårtrafik

Foto: Christer Wiik

Almega har träffat avtal för Spårtrafiken med motparterna SEKO, ST och Sveriges Ingenjörer och Sacoförbundet Trafik och Järnväg. Avtalet omfattar ett 60-tal företag med cirka 17 000 medarbetare.

Avtalen med SEKO och ST innebär 2,6 procent vilket innebär samma nivå som övriga avtal som slutits på den privata arbetsmarknaden.  Avtalet gäller från 1 april 2012 till 31 mars 2013.

Avtalen med SEKO och ST innebär löneökningar med 2,6 procent med en individgaranti, lägsta löneökning för en heltidsanställd, på 200 kronor i månaden. Löneavtalet med Sveriges Ingenjörer och Sacoförbundet Trafik och Järnväg är sifferlöst och inte uppsagt.

 – Det är glädjande att vi utan hot om konflikter kunnat sluta ett nytt avtal med SEKO, ST och som ligger i linje med de nivåer som etablerats på arbetsmarknaden, säger Gunnar Järsjö, avtalsansvarig på Almega.

− Vidare har vi enats om att på central nivå fortsätta arbetet med att säkerställa för företagen att kunna ta ut hela den ordinarie arbetstiden, säger Gunnar Järsjö.