Bombardier trolig vinnare av San Francisco-kontrakt

San Francisco-regionen, Bay Area Rapid Transit district (BART), ska beställa nya spårfordon till sitt persontrafiknät. Av de anbudsgivare som förvalts har Bombardier Transportation fått flest poäng. BARTS:s styrelse uppmanas nu att beställa 260 vagnar med option på 150 ytterligare vagnar till ett genomsnittligt pris av 2,2 miljoner dollar per vagn av den kanadensiska spårfordonstillverkaren.

Bland de andra företagen som deltagit i anbudsgivningen återfinns Alstom, Hyundai Rotem, CAF och CSR. Urvalskriterierna har förutom pris och teknik också tagit hänsyn till den nya, protektionistiska Buy American-lagen. En av anledningarna till att Bombardier troligen vinner upphandlingen uppges vara att de tagit lagen på allvar och gått med på att en mindre andel av kontraktet får  ”inhemskt innehåll”, 66 procent, medan motsvarande siffror för Alstom och Hyundai Rotem var 95 respektive 70 procent.