Alstom kan ta över spårvagnstillverkare

Alstom och Fonds Stratégique d'Investissement (FSI) planerar att gemensamt förvärva 85 procent av spårvagnstillverkaren Translohr för 60 miljoner euro.Translohr, som är en del av Lohr-koncernen, är specialiserade på tillverkning av däcksbaserade spårvagnar.

När affären är klar kommer den att bli föremål för europeiska konkurrensmyndigheternas godkännande. De återstående 15 procent av aktierna i Translohr kommer att bli kvar i moderbolaget Lohrs ägo.

Trasnlohrs spårvagnar finns i bland annat Frankrike (Paris, Clermont-Ferrand), Italien (Padua, Venedig) och Kina (Shanghai).