SJ tar över Västtrafiks region- och pendeltåg

Bild: Västtrafik

Från och med 1 maj tar SJ över trafiken med regiontåg inom Västra Götaland, utom Kinnekullebanan. Trafiken omfattar även pendeltågen Göteborg-Kungsbacka och Göteborg-Alingsås samt trafik till och från Nässjö i Jönköpings län.

Västtrafik, som är ansvarig huvudman för kollektivtrafiken inom Västra Götaland, har fram till nu anlitat DSB Väst som är ett dotterbolag till den danska tågoperatören DSB. Men då verksamheten inte anses ha fungerat tillräckligt väl har avtalet, som gällde fram till 2018, brutits i förtid. I stället har nu avtal upprättats mellan SJ och Västtrafik, Landstinget i Jönköpings län och Hallandstrafiken. SJ bemannar och kör tågen som fysiskt tillhör Västtrafik.