ETCS-kontrakt utdelade i Storbritannien

En så kallad Europbaliser på spåret. Foto: Halász István

Tågoperatören Network Rail har tecknat ramavtal för utveckling och projektering av ETCS, det nya europeiska signalsystemet som inkluderar ATP och ERTMS, på Network Rails bannät. Kontrakten har gått till Ansaldo STS, Infrasig, Invensys Rail och Signalling Solutions Ltd.

Avtalen börjar gälla i april och under ett års tid kommer ETCS att utvecklas av varje leverantör för att ”bekräfta” dess utformning, som avser ETCS nivå 2. Tester kommer att utföras på en särskild anläggning avsedd för det ändamålet.

- ETCS är nu en grundläggande pusselbit i våra planer för att göra om järnvägens signalsystem och vi fokuserar nu på att bygga upp förtroende  för och erfarenhet av tekniken så att framtida system kan levereras sömlöst, säger Andrew Simmons på Network Rail.

- Dessa nya ramavtal är byggstenarna för att utveckla denna kapacitet och ger oss möjlighet att arbeta nära våra utvalda leverantörer för att utveckla långsiktiga planer för arbeten som ska utföras snabbare och effektivare, säger han vidare.