För tidigt att lämna gamla signalsystem anser Hector Rail

För dyrt att redan nu investera i nya signalsystem, menar Hector Rail. Foto: Hector Rail

Ett standardiserat europeiskt säkerhetssystem ska underlätta tågtransporter i Europa. Systemet ska finnas i alla Europas länder om drygt ett decennium, men redan nu börjar Sverige gå över från det gamla ACT2-systemet. För tidigt, anser den svenska godstågtransportören Hector Rail som tycker att Sverige borde väntat.

– Sverige borde låta de stora tågnationer som Tyskland och Frankrike gå före. Att vara först ut innebär kostnader som nu faller på bland annat oss, säger Petter Hydén, Teknisk supportingenjör på Hector Rail.

Om ungefär 15 år kommer det standardiserade ETCS-systemet att möjliggöra för Hector Rail och andra godstågstransportörer att verka i hela Europa – utan att behöva byta lok vid nationsgränser eller att ha lok utrustade med flera nationella system. I ett kortare tidsperspektiv är fördelarna däremot få; för Europas godstågstransportörer betyder implementeringen av systemet både ekonomiska och tekniska utmaningar.

Övergången från det nationella tågsskyddsystemet, ACT2, innebär att de optiska signalerna längs järnvägarna tas ner och lokförarna kommer i stället att navigera genom en display i förarhytten. Hector Rail förstår det övergripande syftet och behovet av att på sikt byta ut äldre nationella tågskyddssystem, men anser att det inte ska göras på bekostnad av godstransportmarknaden.

– Det är en stor besparing för infrastrukturen, medan vi kommer få det mycket dyrare eftersom tekniken som krävs är kostsam. Staten skyfflar över kostnaderna på oss, helt enkelt. Under en övergångsperiod kommer vi även att behöva investera i STM:er, Specific Transmission Module, vilket är översättningsmoduler för att kunna köra på både de nya och gamla banorna, säger Petter Hydén.