Svensk Tågkraft skaffar nytt lok

Foto: Svensk Tågkraft

Nu satsar Svensk Tågkraft vidare. Bland annat har bolaget förvärvat ett ellok från Tyskland som har 7 500 hkr och sex axlar. Till sommaren skall det vara driftklart.

Poängen med att ha ett så kraftfullt lok i maskinparken är naturligtvis att dragkapaciteten blir ordentlig. Det handlar om 2200 ton. Enligt Svensk Tågkraft är det redan nu köbildning från olika intressenter som vill ta del av lokets egenskaper.

Verksamheten vid Svensk Tågkraft kommer att fortsätta i samma omfattning som tidigare.  Man sysslar med underhåll, service, reparation om ombyggnad och man hyr ut och säljer järnvägsfordon av olika slag från service- och underhållsverkstaden i Nässjö. Företaget förfogar över 15 lok. Svensk Tågkraft är också delägare i transportföretaget CFL Cargo Sverige AB.