Thales vinner kontrakt för Singapores tunnelbana

Foto: Calvin Teo

Thales har fått två kontrakt för att förbättra signalsystemet i Singapores tunnelbana, där antalet passagerare per dag ökat med mer än 200 000 till 2 miljoner på senare år.

Thales kontrakt är värt motsvarande drygt 780 miljoner kronor och avser installation av systemet SelTrac CBTC på tunnelbanans två äldsta linjer, som är 100 kilometer och har 54 stationer. Genom att ersätta fasta blocksignaler med rörliga kommer man att reducera avståndet mellan tågen från 120 sekunder till 100 under högtrafik när arbetet är klart 2016.

 Det andra kontraktet avser installation av signalsystem på en ny tunnelbanelinje som är 7,5 kilometer lång.