Doktorerar på järnvägsunderhåll

Foto: Högskolan Dalarna

Roger Nyberg disputerar med avhandlingen ”Automating Condition Monitoring of Vegetation on Railway Trackbeds and Embankments” på Edinburgh Napier University, Edinburgh, Skottland, UK.

– Syftet med forskningsprojektet var att undersöka hur vegetation längs med järnvägen kan mätas och kvantifieras av mänskliga bedömare och i vilken grad machine vision, datorseende, kan automatisera samma process säger Roger Nyberg i ett pressmeddelande..

De övergripande resultaten av undersökningarna visade att mänskliga bedömare är sinsemellan inkonsekventa i sina bedömningar och kan därför betraktas som otillförlitliga. Resultaten i det pågående arbetet visar att användning av bilddata för att detektera vegetation är möjlig och skulle kunna utgöra basen för underhållsbeslut när det gäller planering för att kontrollera vegetation.

– Effekterna av objektiv mätning/övervakning av vegetation längs järnvägen är att aktuellt tillstånd kan synliggöras för alla parter inom järnvägssektorn. Detta gör bland annat att järnvägsunderhållet kan planeras bättre, upphandling av underhåll blir tydligare och mer kostnadseffektiv och hotade arter som växer längs med järnvägen kan undvika bekämpning, fortsätter Roger.