Ny upphandlings-metod för Västlänken

Lillian Brunbäck, upphandlingsansvarig på Trafikverket för Västlänken. Foto: Entreprenad Live

Trafikverket kommer att i de två upphandlingar som nu är aktuella för projekt Västlänken – Olskroken och Centralen – att tillämpa en ny metod som kallas Early Contractor Involvment.

 - Detta innebär att den entreprenör som får kontraktet kommer att vara på plats och involverad mycket tidigare, i de här båda fallen mellan 20 och 24 månader, säger Lillian Brunbäck, upphandlingsansvarig på Trafikverket för Västlänken.

Utvecklingen har gått i den här riktningen under flera år. Trafikverket har regeringens uppdrag att i större utsträckning än tidigare lägga ut sina entreprenader som totalentreprenad och att verket i större utsträckning intar en mer renodlad beställarroll.

- Vi måste vi veta vad vi vill ha och ställa tydliga krav på entreprenören. Vi måste se till att vi får det vi har beställt. Men däremellan ska vi låta entreprenören ta ansvar för att hitta de mest innovativa och produktionseffektiva lösningarna utan att Trafikverket är inne och petar i detaljerna, säger Lillian Brunbäck.

- Trafikverket måste låta entreprenören göra det som de är bäst på, det tjänar vi båda på i slutändan.

Early Contractor Involvement kommer från England där den med goda resultat tillämpats både inom motsvarande vägverket och banverket under många år.

- Olskroken och Centralen är pilotprojektför den här metoden inom Trafikverket och mig veterligt har den bara använts en gång tidigare på anläggningssidan i Sverige (ESS European Spallation Source utanför Lund).

Trafikverket är en av de stora beställarna av entreprenader i Sverige. Men entreprenaderna inom Västsvenska paketet och Västlänken utmärker sig på grund av sin storlek – flera av dem är i miljardklassen. Storleken och komplexiteten gör att totalentreprenad och Early Contractor Involvment lämpar sig väl vid dessa upphandlingar.

- Vi hoppas också kunna intressera utländska leverantörer, säger Lillian Brunbäck.