VTI-studie om trängsel i kollektivtrafiken

Trängsel i Stockholms tunnelbana. Foto: Christer Wiik

Forskare på VTI har undersökt betalningsviljan för komfort och minskning av trängsel ombord på den lokala kollektivtrafiken. Resultatet visar att resenärerna är villiga att betala runt 30 kronor per timme för en sittplats när de ställs inför ett hypotetiskt val.

I arbetet med att optimera utbudet av kollektivtrafik är samhällsekonomiska analyser ett viktigt verktyg och värderingar av betalningsvilja för de nyttor som uppstår vid förbättringar behövs som input.

I en nyligen avslutad studie har forskarna frågat resenärerna om hypotetiska resval med fyra attribut som varierades: pris, restid, sittplats eller ståplats samt trängselnivå. Trängselnivå illustrerades av bilder med olika antal stående passagerare per kvadratmeter.

– Betalningsviljan för en sittplats visade sig ligga på mellan 30 och 37 kronor per timme beroende på trängselnivån, säger Jan-Erik Swärdh, forskare på VTI.

För en minskning av trängseln ombord från 1 stående passagerare per kvadratmeter till inga stående passagerare skattades en betalningsvilja på 8 kronor per timme då resenären själv står. Sitter resenären ner finns ingen betalningsvilja för denna trängselminskning.

Som förväntat ökar betalningsviljan ju större minskningen av trängseln blir. Sker minskningen från 8 stående passagerare per kvadratmeter till inga stående alls är betalningsviljan 27 eller 32 kronor per timme, beroende på om resenären själv sitter eller står. Samtliga dessa skattningar ligger något högre än tidigare svenska erfarenheter.

– Resultatet av studien är relevant ur ett samhällsekonomiskt perspektiv när det gäller utbud och investeringar i kollektivtrafik. Detta är en viktig fråga i många urbana miljöer runt om i världen där problemen med trängsel i kollektivtrafiken är stor, säger Jan-Erik Swärdh.

Resenärerna rekryterades i april/maj 2015 i den lokala kollektivtrafiken i Stockholm, Göteborg och Malmö, dels under en resa och dels från en stor webbpanel. Totalt ingår 2 003 resenärer i studien. Färdmedlen det handlar om är tunnelbana, spårvagn, pendeltåg och lokalbuss.  Projektet är finansierat av Trafikverket och har genomförts inom ramen för CTS (Centrum för transportstudier).

Källa: VTI