Fem plankorsningar byts ut i Kronobergs län

Foto: Trafikverket

Trafikverket rustar upp fem plankorsningar, en genom Räppe, en genom Gemla, två genom Alvesta samt en, vid södra infarten till Älmhult.

Det är spåren i korsningen på de aktuella platserna som byts till nya och de tidigare betongplattorna som nu ersätts med gummiplattor. Syftet är att få en mjukare och mindre bullrig överfart. Arbetet inleds den 23 september och avslutas vid mitten av november.

– Resenärerna får tyvärr en längre restid under avstängningarna. Desto bättre är att resan över de nya plankorsningarna sedan blir mer komfortabel och anläggningen genom detta välbehövliga underhåll håller rätt standard i många år framöver, säger Trafikverkets projektledare Pernilla Merkenius i ett pressmeddelande.