Beslut kring Västlänken och Västsvenska paketet ligger fast

Jens Larsson på Västsvenska Handelskammaren. Foto: Västsvenska Handelskammaren

Alla beslut som är tagna kring Västlänken och Västsvenska paketet ligger fast och det finns ingenting som tyder på att de stora infrastruktursatsningar i Göteborgsområdet ska bromsas. Det menar Jens Larsson, ansvarig på Västsvenska Handelskammaren.

- Det som tillkommit är dels Sverigeförhandlingarna och dels nya diskussioner om kollektivtrafik mellan Göteborg och grannkommunerna.

Sverigeförhandlingarna handlar i grunden om de nya höghastighetstågen, bland annat mellan Stockholm och Göteborg. Ett förslag som lanserades av den förra regeringen men som drivs vidare av den nuvarande.

- Men i Sverigeförhandlarna ingår också kollektivsatsningar i de berörda kommunerna. Det kan handla om allt från linbanor, spårvägar till moderna bussystem. I paketet ryms också planer på att bygga 100 000 nya bostäder i hela riket. Vad det än slutar med så kommer det att leda till stora infrastruktursatsningar.

Parallellt med den diskussionen så pågår det ett arbete mellan Göteborgs kommun, Partille kommun och Mölndals kommun om en gemensam målbild när det gäller kollektivtrafiken 2035. Också detta kommer att leda till stora investeringar.

- Tillgången på arbetskraft är fortfarande en av de stora frågorna. Men det satsas på nya skolor och utbildningar.

- Jag brukar råda ungdomar, att om de ska vara säkra på att ha jobb framöver så ska de skaffa sig en grävmaskin eller en maskinförarutbildning, säger Jens Larsson.