Trafikverket gör genomslag i bergtunneln genom Gullberg

Nu kan man se ljus i bergtunneln genom Gullberg.

Nu har Västlänkens deletapp Centralen nått en milstolpe. Då gjorde Trafikverket ett genomslag i bergtunneln genom Gullberg. Fram till i sommar pågår förstärkningsarbeten i tunneln.

Västlänkens deletapp Centralen sträcker sig från bron öster om E6 genom Gullberg och slutar vid Lilla Bommen. Sedan i maj 2020 har sprängningsarbetet genom Gullberg pågått för bergtunneln som är cirka 100 meter lång. Nu kan man se genom från bägge sidor av tunneln.

– Att vi har gjort ett genomslag i bergtunneln genom Gullberg är glädjande. Det är en viktig milstolpe i projektet, säger Mikael Larsson, delprojektledare för deletapp Centralen. 

Nu är sprängningsarbetet för tunneldrivningen genom Gullberg färdigt och fram till i sommar pågår förstärkningsarbeten i tunneln. Efter sommaren påbörjas kvarstående sprängningsarbete i schakten på tunnelns västra sida, närmast Kruthusgatan.

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.