Upprustnings-arbeten på Ostkustbanan

Gävle C på Ostkustbanan. Foto: Christer Wiik

Mellan den 4-7 september arbetar Trafikverket på två platser längs Ostkustbanan mellan Gävle och Uppsala. Det innebär stopp för tågtrafik från kvällen den 4 september till tidig morgon den 7 september.

Dels arbetar Trafikverket på sträckan Skutskär-Furuvik, dels på sträckan förbi Gamla Uppsala, som båda ska bli dubbelspåriga.

Mellan Skutskär-Furuvik arbetar verket med sättning av fundament och kontaktledningsstolpar, el-, signal- och rivningsarbeten, omfattande schaktningsarbeten, samt att man lägger in tre nya växlar.

Vid Gamla Uppsala kommer det att pågå arbeten på fyra platser. I den södra delen ska Trafikverket flytta tågtrafiken till ett provisoriskt förbigångsspår för att kunna riva den bro över Tycho Hedéns väg som tågen går på idag. Detta för att få möjlighet att bygga en ny, dubbelspårig, järnvägsbro på samma plats.

Bakom Sigyns väg flyttas spåret till det ursprungliga läget över den nya järnvägstunnelns södra del. Tågen har gått på ett provisoriskt förbigångsspår medan man har byggt den södra delen av tunneln. Spåret kommer sedan att ligga i detta läge fram till våren 2017 då trafiken ska flytta ner sitt slutliga läge i tunneln.

Vid Vittulsbergsvägen flyttas tågtrafiken till den nya järnvägsbron, alltså till dess slutliga läge. Tågen har gått på ett provisoriskt förbigångsspår tills nu. Norr om E4 kopplas två nya växlar in. Arbetena kommer att medföra störningar och olägenheter för närboende i form av buller och byggtrafik. Arbetena pågår dygnet runt.