Ostkustbanans förläggning presenteras

Trafikverket bygger nytt dubbelspår för Ostkustbanan på etappen Tjärnvik-Njurundabommen. Foto: Trafikverket

Trafikverket har utrett var ett nytt dubbelspår för Ostkustbanan på etappen Tjärnvik-Njurundabommen skulle kunna byggas. Ett av fyra korridoralternativ ska väljas. Nu presenteras handlingarna för samrådet om korridoralternativ för utbyggnad till dubbelspår på Ostkustbanan.

Mellan Tjärnvik i Nordanstigs kommun och Njurundabommen i Sundsvalls kommun ska ett geografiskt område lämpligt för ett framtida dubbelspår. En sträcka på 25-30 kilometer. Trafikverket redovisar fyra alternativa korridorer där det är möjligt att bygga nytt dubbelspår.

Tidigare samrådshandling som varit ute på samråd har nu kompletterats och fått en översyn. Samrådshandlingen har också fått en utvärdering av de alternativa korridorerna som finns på etappen.

– Allmänhetens synpunkter är viktiga i vårt fortsatta arbete med val av lämpliga korridorer på hela Ostkustbanan, som ska vara klart senast under 2023, säger Agneta Davidsson, projektledare på Trafikverket..

Fram till 30 april har allmänheten, myndigheter och föreningar möjlighet att komma med synpunkter på samrådshandlingen.