Tätare tågtrafik mellan Gävle och Söderhamn

Upprustning av på Ostkustbanan gör att långsamma godståg kör en alternativ väg vilket ger mer utrymme för persontågen. Arkivbild

Nu kan persontågen köra snabbare och tätare mellan Gävle och Söderhamn. Efter en stor upprustning kan de långsamma godstågen köra en annan väg inåt landet, vilket ger mer utrymme för persontågen.

Det är trångt på Ostkustbanan mellan Gävle och Söderhamn. Allt fler vill resa och transportera gods med tåg. För att lätta på trycket har den parallella järnvägen inåt landet, Norra stambanan, fått en rejäl upprustning mellan Gävle och Kilafors, och den är precis nu klar. Nu kan mycket långa och tunga godståg köra på Norra stambanan. Detta gynnar en tät och snabbgående persontrafik på Ostkustbanan.

– Nu kan vi få bort tung och långsam godstrafik från Ostkustbanan mellan Söderhamn och Gävle. Persontågen får nu mer plats, med möjlighet till tätare trafik, och de kan hålla en högre hastighet, säger Christian Hillberg, projektledare på Trafikverket.

För cirka ett år sedan inleddes arbetena på Norra stambanan, strax söder om Kilafors. Trafikverket har förlängt bangården vid Röstbo för att långa tåg, upp till 750 meter, ska kunna mötas. Det innebär att ett mötande tåg kan köra in på bangården samtidigt som ett annat tåg lämnar den. Bangården har även byggts ut till tre spår med 25 tons axellast, så att fler och tyngre tåg kan mötas samtidigt.

I höst, augusti till november, stängs Ostkustbanan för all trafik mellan Gävle och Söderhamn på grund av en mycket stor och nödvändig upprustning på sträckan. SJ:s tåg mellan Stockholm och Sundsvall går då på Norra stambanan mellan Gävle och Kilafors och vidare in på järnvägen mot Söderhamn, och omvänt.