Skanskas komplicerade tunnelbanebygge närmar sig avslut

Del av det färdiga avsnittet av tunnelbaneprojektet under korsningen Times Square - 42nd Street. Här sträcker sig rälsen bort i fjärran mot 11th Avenue. Foto: Wikipedia

Skanska deltar för närvarande i ett ytterst komplicerat tunnelbaneprojekt i Manhattan. Arbetet med mångmiljardprojektet ska vara avslutat år 2016. Det är dock många experter som tvivlar på att tidtabellen håller. Ursprungligen var det meningen att projektet skulle vara färdigt 2014.

Uppdraget från Metropolitan Transport Authority omfattar inredning och färdigställandet av tunnelbaneförlängningen för linje 7 från Times Square till West 25 Street och 11 Avenue på Manhattan, New York.

Skanskas andel av kontraktet är värt cirka 2,4 miljarder kronor. Projektet är ett joint venture mellan Skanska och Railworks, där Skanskas andel är 75 procent.

Tunneln på Upper East Side utgör bara den första etappen av fyra – resten saknar ännu finansiering. Delar av tunneln, som löper längs Andra avenyn på Manhattans östra sida, saknar dock ännu räls.

När projektet är färdigbyggt kommer tågen att transportera 200 000 människor dagligen. Det blir tre nya stationer längs sträckningen på Upper East Side. Total kostnad: 4,5 miljarder dollar.

I projektet ingår olika förbättringar av anläggningar, byggnadsarbeten, konstruktionsarbeten, hissar, rulltrappor, HVAC, tunnelventilation, brandskydd, rörarbeten, el och belysning, instrumentering och kontroller, signalsystem, kommunikationssystem, traktionssystem och banarbete för tunnlar, bergsutrymmet för stationen samt fyra ventilationsbyggnader längs förlängningen av linje 7.

Tunnelbanebygget, som startade 2008, är ett av flera multimiljardprojekt inom infrastruktur som Skanska är med och bygger runt om i New York City. Sedan åtta år arbetar bolaget bland annat med att förlänga en annan t-banelinje i Queens, samt bygger den avancerade, och dyra, t-banestationen vid det renoverade World Trade Center på södra Manhattan.