Lennart Pihl ny ordförande i Green Cargo

Foto: Green Cargo

Regeringen meddelar att man har beslutat att nominera Lennart Pihl till ny styrelseordförande i Green Cargo. Nuvarande styrelseordföranden Håkan Buskhe lämnar uppdraget på egen begäran.Lennart Pihl kommer formellt att tillsättas på årsstämman som avses att hållas den 27 april 2012. Lennart Pihl har bland annat varit styrelseledamot i Green Cargo sedan 2010 och interims-vd 2009-10.