Ny underhållsdepå byggs i Borlänge

Bild: Jernhusen

Sedan Jernhusen köpte mark på Rågåker industriområde har planeringsarbetet med den nya underhållsdepån i Borlänge Rågåker gått som planerat.

- Processen för bygget går helt enligt plan och vi har en aktör som vi samarbetar nära med för att på bästa sätt utforma funktioner och struktur på underhållsdepån. Beräknad byggstart är vid halvårskiftet och i slutet av 2013 kommer underhållsdepån att stå klar, säger Walter Neureiter affärsprojektledaren på Jernhusen i ett pressmeddelande.

För att klara underhållsbehovet i Bergslagen har Jernhusen funnit att Rågåker industriområde i Borlänge är bästa placering för ny underhållsdepå.  Därför köpte Jernhusen 2011 mark av Borlänge kommun för att kunna planera och bygga den nya underhållsdepån för tåg. Underhållsdepån i Borlänge är en av de platser där Jernhusen planerar att investera i nya Jernhusendepåer.

- Underhållsdepån är en del av den viktiga logistiken och kommunikationen på järnväg. Att Borlänge får en underhållsdepå är viktigt då Borlänge är navet i Dalarna när det gäller tågtrafik, säger Steve Johnson, plan- och markchef på Borlänge kommun.