Region Västerbotten vill se ett snart spårbyte mellan Boden-Bastuträsk

Foto: Region Västerbotten

”Vi utgår från att Trafikverket nu istället tidigarelägger spårbytet på delar av Stambanan genom övre Norrland sträckan Boden-Bastuträsk” säger Erik Bergkvist, (S), i en kommentar till regeringens vårbudget.