Alstom installerar skyddssystem i Belgien

Foto: Alstom

Den belgiska spåroperatören Infrabel och Alstom har skrivit på ett ramkontrakt för installeringen av ERTMS 1, European Railway Traffic Management System, i Belgien. Enligt kontraktet ska Alstom sätta upp och konfigurera 4000 signalljus med sändare, samt underhålla dem i 15 år. Kontraktet är värt 260 miljoner kronor.

Utrustningen de ska installera kommer att få tågen att automatiskt bromsa in om de överstiger en viss hastighet. Sändarna, TBL1+, är placerade med jämna mellanrum, så att de alltid kan kommunicera med den utrustning, ETCS 3, som finns ombord på tågen. När projektet står helt färdigt, år 2022, kommer det belgiska järnvägsnätet att vara en av de tre säkraste i Europa.