Stark tillväxt för MTR Corporation

Peter Viinapuu vd MTR Nordic. Foto: MTR

MTR Nordics moderbolag MTR Corporation redovisar starkt resultat för helåret 2014. MTR Nordic äger MTR Stockholm som driver tunnelbanan samt MTR Express som i dagarna börjat köra snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg.

De globala intäkterna har under året vuxit med 3,7 procent motsvarande 40 miljarder Hong Kong-dollar (cirka  48 miljarder kronor) och vinst efter skatt med 7,9 procent, vilket motsvarar 8 miljarder Hong Kong-dollar (ca 9,7 miljarder kronor). I Stockholm och London har MTR bland annat kunnat redovisa rekordhög punktlighet för tunnelbanan och London Overground; över 96 procent vardera.

-Det känns mycket tillfredsställande att ha ett starkt moderbolag i ryggen, säger Peter Viinapuu vd MTR Nordic. För oss på MTR Nordic är 2015 ett spännande år med nya verksamheter på gång, inte minst sett till MTR Express, vår nya snabbtågssatsning mellan Stockholm och Göteborg.

Under 2015 kommer MTR att expandera ytterligare i Europa:MTR utökar sin närvaro i Sverige genom att inleda snabbtågstrafik mellan Stockholm och Göteborg under namnet MTR Express. Den kommersiella starten var den 21 mars med cirka 50 avgångar per vecka. Från och med augusti finns alla tåg på plats och antalet avgångar ökar då till 90 per vecka.

Större ansvar i London där MTR driver London Overground, LOROL, i ett joint venture tillsammans med Arriva. Den 31 maj adderas fler linjer och tjänster tilluppdraget samt längre tåg på befintliga linjer.

I maj 2015 kommer MTR, som ett första led i nya Crossrail-linjen i London, att börja köra mellan Liverpool Station och Shenfield på uppdrag av Transport for London.

Dessutom undersöker MTR Corporation flera nya möjligheter för OPS (Offentlig Privat Samverkansprojekt) i såväl Australien som Kina. I Hongkong har MTR fem pågående OPS:er i full gång och driver därtill en mycket högpresterande metro där över 99,9 procent av tågen kommer och går i tid.

-Att både vi och våra kollegor i London, Melbourne, Hongkong och kinesiska fastlandet presterar såhär bra ger oss extra styrka, säger Peter Viinapuu. Det bidrar med extra råg i ryggen när vi pratar om framtida samarbeten för exempelvis utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm och MTR:s potentiella roll i den typen av projekt.