Arup och Ramböll utformar Köpenhamns nya spårväg

Foto: Christer Wiik

Metrosällskapet i Köpenhamn har valt Arup och Ramböll som partners vid utvecklingen av nya Ring 3.

De både entreprenadföretagen har bildat ett samriskföretag med syfte att samordna design och teknik, såsom utformning av ett nytt styr- och kontrollcenter och läggningen av kablar. Den 27 kilometer långa spårvägslinjen kommer att följa motorvägen Ring 3, som går runt stadens västra sida, från Lundhofte i norr till Ishöj i söder.

27 lätta spårfordon kommer att trafikera sträckan, med fem minuters tidsintervall och en föreslagen restid från första till sista station på 55 minuter.