CBTC-signalsystem till Hongkongs sju tunnelbanelinjer

Metro Hongkong. Foto: Alstom

Alstom och Thales har vunnit ett kontrakt värt 330 miljoner euro från MTR Corporation, operatör av Hongkongs stadsnät. Avtalet omfattar signalering (resignaling) och uppgradering av signaleringssystemet för sju tunnelbanelinjer samt även en option om underhåll.

Det omfattande projektet ser till att de sju MTR-linjerna utrustas med den senaste tekniken kallad Communications Based Train Control (CBTC), vilken möjliggör ökad kapacitet, tillförlitlighet och underhåll på det befintliga infrastruktursystemet.