Moderniserat regelverk för byggande av infrastruktur

Foto: Stefan Nilsson

NCC ska tillsammans med teknikkonsulten Tyréns modernisera och utveckla Trafikverkets regelverk för byggande av vägar, järnväg, broar och tunnlar. Målet är att göra det svenska anläggningsbyggandet mer innovativt och kostnadseffektivt. Detta framgår av ett pressmeddelande.

Trafikverket har inlett en översyn av de 1 500 dokument som styr en stor del av det svenska anläggningsbyggandet. Syftet med översynen är att anpassa dokumenten till myndighetens nya roll som renodlad beställare. Regelverken behöver då delas upp i krav samt råd.

Dagens regelverk finns samlat i tio regelverksportföljer. Tyréns har i samarbete med NCC fått i uppdrag att se över två av dessa: Bro och tunnel samt Vägkonstruktion och banunderbyggnad. NCC fick uppdraget på grund av sina kunskaper och erfarenhet av produktionsteknik.

Det nya arbetssättet är redan igång på myndigheten. NCC är totalentreprenör vid bygget av två nya vägbroar på E4:an vid Rotebro, norr om Stockholm. Där har NCC utvecklat en byggprocess och brokonstruktion där en extra tillfällig bro inte behövs.

Rotebro-broarnas sex motorvägsfiler, och tågtrafiken under broarna, kan därför hållas öppna under hela byggtiden. Lösningen sparar 24 miljoner kronor åt Trafikverket. Dessutom bedöms det samhällsekonomiska värdet av minskade störningar och lägre utsläpp av koldioxid vara runt 30 miljoner kronor.

Trafikverkets översyn kallas Anpassat regelverk och förväntas bli klar i sin helhet under 2016.