Fortsatt spårläggning i Citybanan

Strukton Rail, med ansvar för BEST-arbetena i projekt Citybanan, har i år börjat lägga järnvägsspår i tunneln. Foto: Strukton Rail

I somras började de första spåren att läggas i projekt Citybanan. Spårläggningen har fortsatt i höst, längs banans centrala sträckning i Norrmalm. Parallellt pågår de andra arbetena som ingår i projektets BEST-delar.

 Citybanan består av dubbelspår hela vägen utom i anslutning till den nya stationen Stockholm City. Där breddas banan till fyrdubbla spår, i anpassning till den ökande pendeltågstrafiken.

2014 inledde Strukton Rail, bolaget som har tilldelats BEST-kontraktet (Bana, El, Signal, Tele) i projekt Citybanan sitt arbete. 2016 ska anläggningen och de tillhörande tågstationerna Odenplan och Stockholm City vara klara. Då följer några månaders tester av tekniken på perronger och spar, innan Citybanan öppnar för trafik år 2017.

BEST-arbeten påbörjades 2014- Tidigare år satte vi igång med el, signal och telearbeten samt kabeldragningar och efter sommarens inledande arbeten med spårläggningspremiär på Södermalm, lägger vi nu spår i tunnelns centrala del i Norrmalm, säger Christina Berg, platschef på Strukton Rails projekt Citybanan och påpekar samtidigt att bolaget har fått tunnelprojektet uppdelade i tre geografiska etapper.

- I april 2015 börjar vi att lägga spår i sänktunneln i Riddarfjärden och en månad senare, i maj får vi även tillgång till Vasatunneln som sträcker sig från Tomteboda till Odenplan.För att minska ljud och vibrationer från de pendeltåg som kommer att gå i Citybanans tunnel vilar rälsen på en underbädd bestående av makadam, armerad textilduk och en buller- och vibrationsdämpande matta. .Mattan är gjord av stenull och tillverkas i en konstgjord vulkan. Mattan består av två skikt – ett mjukt undre skikt som effektivt dämpar vibrationer och ett övre skikt med hög densitet som tål trycket från järnvägen och de tunga tågen. Totalt går det åt nästan 60 000 kvadratmeter matta för att klä in Citybanans tunnelgolv och delar av väggarna.

Logistiken en utmaningLogistikfrågan är knepig för Strukton; det gäller att inte lastbilarna fastnar i tunnlarna bakom övriga lastmaskiner eller entreprenadfordon.- Vi har ingen spåranslutning ut så alla slipers och växlar får vi köra på lastbil. Långtradarna kommer inte ner i tunnlarna eftersom det är för lågt i tak. Även makadam och underbädd körs på lastbil.– Sen tar det runt 10 minuter att etablera av frakten från lastbilarna.- Det blir även väldigt mycket svetsarbeten eftersom rälsen bara är 20 meter lång.

Hur säkert är det att arbeta i tunnlarna?Christina Berg menar att det alltid finns klämrisker och fallrisker när man hanterar tunga material.- Några höghöjdsarbeten förekommer dock inte, för arbeten med kontaktledningar och installation i taket används så kallade bomliftar, som når som mest sju meter upp.

FaktaMaterial som ingår i Strukton Rails installationer på Citybanan:

16 växlar + 1 växelkryss56 000 kvm vibrationsdämpande ballastmatta27 000 kubikmeter ballast12 000 meter spår144 isoler565 000 meter kabel6 000 meter kabelstegar260 olika typer av montagemoduler800 längdmätningsskyltar56 huvudljussignaler18 växlingsdvärgsignaler270 baliser som ansluter till 40 växeldrivKälla: Strukton Rail