Strukton Rail minskar sina klimatavtryck

Strukton Rail minskar klimatavtrycket med 20 procent. Foto: Strukton Rail

Järnvägsbranschen är i sig självt en grön bransch som bidrar till hållbara resor inom Sverige. För oss på Strukton är det viktigt att vi inte bara bidrar till hållbart resande, utan att vi också arbetar för att vår egen verksamhet ska genomsyras av ett hållbarhetstänk. Därför är det glädjande att 2019, för andra året i rad, nådde målet för minskade koldioxidutsläpp från transporter.

Struktons mål för 2019 var att minska utsläppen med 10 procent och man nådde det med marginal då vi hade en reduktion på 20 Strukton. Denna minskning motsvarar en total minskning av koldioxidutsläpp på 510 109 kilo, eller 539 kilo per anställd. Fokuset på utbyggnad av laddinfrastruktur tillsammans med samordnad upphandling av el- och laddhybrider har spelat en stor roll i detta resultat. Andra aktiviteter som bidragit till minskningen är användandet av elektroniska körjournaler, delade bränslefakturor, ett nytt regelverk för förmånsbilar och en ny resepolicy. Framåt har vi som mål att fortsätta minskningen av utsläpp med 10 procent.

För  företagets produktionsbilar är en fortsatt utmaning i att hitta fossilfria alternativ då utvecklingen på marknaden inte kommit lika långt som hos personbilar. Strukton har påbörjat ett arbete för att hitta lösningar framåt. Satta klimatmål är en stor utmaning men det är en utmaning som ser ut att gå i rätt riktning.