WSP inför nytt signalsystem längs Malmbanan

Foto: Michael Hanisch

WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att införa ett nytt signalsystem på Malmbanan, mellan Råtsi (Kiruna) och norska Björnfjell.  Sträckan blir därmed världens första heavy haul-sträcka med ERTMS nivå 2.

– För WSP är detta ett både strategiskt och taktiskt viktigt uppdrag. Projektet är omfattande, vi får vara en av pionjärerna i utbyggnaden av ERTMS i Sverige och vi får möjligheten att tillämpa våra kunskaper om det nya systemet, säger Niklas Sörensen, affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad, i ett pressmeddelande.

– En extra utmaning är att Malmbanan passerar gränsen mellan Norge och Sverige, så det krävs gemensam planering och samordning mellan Jernbaneverket och Trafikverket, både vad gäller teknik, versionshantering, igångsättning och drift. Malmbanan skall dessutom och parallellt moderniseras och byggas ut för högre kapacitet, fortsätter Niklas Sörensen.

Leverans ska ske senast i juni 2016.

En sträcka definieras som heavy haul om den möter två av följande tre kriterier: att sträckan regelbundet framför enheter eller kombinerade tåg på minst 5 000 ton. Att gods på minst 20 miljoner bruttoton per år dras längs ett visst transportsegment omfattande minst 150 kilometer i längd. Att sträckan regelbundet framför enheter med axelbelastningar av 25 ton eller mer.