Åbo presenterade de planerade spårvägslinjerna

Åbos planerade spårvägslinjenät. Karta: Åbo Stad

Åboborna får säga sin mening. Kartorna över spårvägsplanerna i finländska staden Åbo är nu färdiga. Linjerna ska gå från Salutorget till Runosbacken, Skansen och Kråkkärret.

Karttjänsten där man kan ge synpunkter om spårvägsplanerna finns på sajten: turunraitiotie.info. Kartan visar också hur körfälten anordnas för alla sorters fordon samt var hållplatserna placeras. En integrerad snabbspårvägslösning anses kunna minska koldioxidutsläppen i Åbotrafiken med 11 procent före år 2035. Samtidigt skulle värdet på fastigheterna inom influensområdet öka totalt med ca 480–850 miljoner euro enligt ett försiktigt scenario. På basis av resultaten är det rekommendabelt att fortsätta främjandet av snabbspårvägen i Åbo.Nästa fas i planeringen är att utreda konsekvenserna för bussalternativen och att göra en kostnadsberäkning för spårvägarna. Målet är att stadsfullmäktige i början av år 2015 beslutar om att spårvägsprojektet kommer att bli av.

Planeringen av spårvägarna inleddes i januari 2013. I april 2013 godkände stadsstyrelsen spårvägsplanens målsättningar. I april 2014 beslöt stadsstyrelsen att en plan görs för en tregrenad linje till Runosbacken, Skansen och Kråkkärret. Samtidigt beslöt styrelsen på vilka gator linjerna ska dras.Fram till den 9 november kan Åboborna säga sin mening om de planerade spårvägslinjerna.

 Källa: Finlands Radio