Klart för ny spårväg i Lausanne

TL:s kontor i Flon, Lausanne. Foto: Lppa

Schweiz har nyligen godkänt planerna för en ny spårväg i Lausanne, mellan Lausanne-Flon och Renens Gare. Linje T1, som den heter, kommer att ersätta bussar som transportföretaget TL inte tror kommer att ha kapacitet att hantera de beräknade ökade trafikmängderna fram till 2020.

TL planerar att påbörja spårvägsbygget i slutet av 2016 och räknar med att inviga banan 31 december 2018. Schweiziska staten på federal nivå kommer att bidra med upptill 40 procent av kostnaderna, till som mest 74 miljoner schweiziska francs.