New Orleans spårvagnar återupptar full service

Spårvagn i New Orleans. Foto: Robert Kaufmann

New Orleans regionala Transit Authority meddelade helt nyligen att spårvägslinjen St. Charles Avenue har återgått till normal service. Flera spåravsnitt förstördes under de senaste tio årens orkaner och var i behov av grundlig renovering.

RTA-tjänstemän säger att myndigheten befinner sig i en slutfas när det gäller att förbättra och modernisera New Orleans spårvägsnät.

Invånarna i denna historiska stad och dess lika historiska spårväg kommer under september i år dock att uppleva ytterligare en del mindre reparationsarbeten.

För närvarande finns det fyra verksamma spårvägslinjer i New Orleans: The St. Charles Avenue Line, linjerna Riverfront, Canal Street och Loyola Avenue Line. St Charles Avenue Line är den enda linjen som har fungerat oavbrutet i hela New Orleans spårvägshistoria, utom efter orkanen Katrina i augusti 2005. Driften återupptogs i december 2006, men endast längs en del av sträckan.

Alla andra linjer ersattes med busstrafik under perioden från 1940 till 1960. Spårvägsanhängarna kunde inte behålla spårvagnarna på Canal Street, men senare lyckades de övertyga stadens regering om att bevara linjen St. Charles Avenue Line genom att ge linjen status av ett historiskt minnesmärke. status. I senare under 1900-talet gynnade spårvägsbyggen av nya trender. En kort Riverfront-linje startade 1988, och Canal Street linjen öppnades 2004, 40 år efter dess stängning.