Cargonet fortsätter trafiken i Sverige

Foto: Cargonet

Efter diskussioner med de största kunderna har Cargonet nu beslutat fortsätta med inrikes kombitransporter i Sverige också efter den 11 december 2011. Ömsesidiga åtaganden gör det möjligt att fortsätta under första kvartalet 2012.

Stor uppmärksamhet har varit riktad mot att Cargonet skulle lägga ned inrikestrafiken i Sverige från den 11 december 2011. Bakgrunden till nedläggningen är flera års sviktande resultat, något som i stor grad har varit knuten till infrastruktur och dålig punktlighet, samt dåliga förhållanden i form av en ändrad terminalregi och ökade banavgifter.

Efter garantier från de största kunderna fortsätter Cargonet verksamheten i Sverige under det första kvartalet 2012. Information om en eventuell fortsättning efter 31 mars 2012 kommer Cargonet att gå ut med senare under perioden.

– Vi jobbar intensivt med att lösa de operativa förutsättningarna för att fortsätta verksamheten. En avgörande förutsättning är att vi får upprätthålla nuvarande tågdragningsavtal med Green Cargo under perioden, säger Are Kjensli, styrelseordförande i CargoNet.