Hede station öppnar för trafik igen

Foto: Bulver

På måndag den 11 augusti öppnar Hede station för tågtrafik igen efter en stor ombyggnation. Det innebär att samtliga stationer utmed Kungsbackapendeln nu är klara för att ta emot Västtrafiks nya och längre tåg.

Arbetet med att förlänga plattformarna och rusta upp stationen har pågått sedan den 5 maj. De nya plattformarna är 225 meter långa och har fått nya väderskydd och bättre belysning. Tillgängligheten har också förbättrats, bland annat genom kontrastmarkeringar och ledstråk på perrongen.

– Hede är den sista av totalt 19 stationer på sträckan Alingsås–Kungsbacka som nu är klar. Vi har arbetat med att anpassa plattformarna till de nya längre tågen sedan 2010, syftet är att öka kapaciteten på tågsträckan och att förbättra resmöjligheterna, säger Roger Karlsson, projektledare på Trafikverket.

Samtidigt har Västtrafik byggt en ny pendelparkering på den östra sidan av Hede station. Där öppnar nu 170 nya p-platser som kan läggas till de cirka 450 platser som sedan tidigare finns på den västra sidan av stationen. I slutet av augusti öppnas ytterligare 120 platser på den nybyggda delen. Efter utbyggnaden kommer det även att finnas 240 cykelplatser.

– Pendelparkeringen vid Hede station har tidigare varit i stort sett fullbelagd. Med den här kraftiga ökningen av antalet platser vill vi ge fler möjligheten att ta bilen till pendeltåget, säger Stefan Ekman, infrachef på Västtrafik.

Återöppningen innebär att samtliga turer med Kungsbackapendeln går hela vägen till Kungsbacka och trafikeras av Västtrafiks nya pendeltåg.