Söderåsbanan - etapp 2 invigd

Invigningsceremonin av etapp 2 i projekt Söderåsbanan lockade många från allmänheten. Foto: Strukton Rail

Nyligen invigdes etapp 2 av projekt Söderåsbanan. På plats i Billesholm fanns infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i sällskap av Strukton Rail, Trafikverket och representanter för Bjuvs kommun. Trots ett envist regnväder blev det god uppslutning kring den för tillfället igenbommade stationsbyggnaden i Billesholm.

Under större delen av 2015 kommer Strukton Rail på uppdrag av Trafikverket att rusta upp Söderåsbanan i västra Skåne. I augusti 2014 inleds de förberedande arbetena med att anlägga tillfartsvägar utmed järnvägsstråket. Det här är etapp två av tre i en genomgående satsning som både kommer att stärka skyddet för vägtrafikanter och öka Söderåsbanans kapacitet att ta emot fler, snabbare och tyngre tåg. I etapp tre rustas Söderåsbanan för att ta emot en stadig trafik av Pågatåg, vilket kommer att öka möjligheterna för boende att arbetspendla till och från storstäder i regionen. Redan i etapp två rustas banan för att ta emot en ökande mängd godståg som passerar genom Hallandsåsen.

I Bjuvs kommun har man länge sett fram emot fler tåg på Söderåsbanan. Inte minst de persontåg som på sikt ska trafikera orterna längs banan. Satsningen som nu pågår är viktig för den regionala tillväxten på både kort och lång sikt.

 

Fakta:  Vilka arbeten kommer att utföras?

  • Ett nytt ställverk ska installeras. Ställverket styr signalsystemet på hela Söderåsbanan.
  • Oskyddade enplanskorsningar (vägöverfarter) stängs av och ersätts av bomskyddade överfarter.
  • Spår och ballast (den så kallade makadamen, som är en viktig del av spårmiljöns bas under järnvägsrälsen) rustas upp och byts ut på hela banan mellan Åstorp och Teckomatorp.
  • Jordfäst kabel monteras utmed järnvägen.
  • Järnvägsbro byggs i Källs Nöbbelöv.
  • Gång- och cykeltunnel byggs under järnvägen i Billesholm.
  • Totalombyggnad av bangården i Billesholm, där bland annat rälsen byggs om från enkel- till dubbelspår. Arbetet gör det möjligt för tåg att mötas men det är också en förberedelse inför etapp 3 då Billesholm får en ny tågstation.