Riksdagen håller seminarium om framtidens järnvägsunderhåll

Strukton Rail deltar i ett riksdagsseminarium om framtidens järnvägsunderhåll. Foto: Strukton Rail

Strukton Rail deltar i ett riksdagsseminarium med fokus på framtidens järnvägsunderhåll. Övriga deltagare är Byggföretagen, FSJ, Seko och andra medlemsföretag. Seminariet blir en genomgång av järnvägsunderhållets historik, framsteg och utmaningar. Underhållsföretagen beskriver också vilken väg de rekommenderar framåt för att järnvägen ska utvecklas som ett robust, säkert, punktligt och hållbart transportalternativ.

Deltagarna kommer att beskriva hur företagen även fortsättningsvis kan bidra till Sveriges hållbarhets-, digitaliserings- och transportpolitiska mål, samt vilka farhågor som finns om delar av underhållet organiseras inom Trafikverket. Avslutningsvis hålls ett panelsamtal där ledamöter i Trafikutskottet beskriver riksdagspartiernas ståndpunkt i fråga om järnvägsunderhållets organisering.

─ Det här är ett viktigt tillfälle för oss att berätta om underhållsbranschens vision, och målet med vårt arbete. Samtidigt vill vi beskriva vilka allvarliga samhällskonsekvenser vi ser ifall de politiska planerna om radikala förändringar av järnvägens organisering blir verklighet, säger Struktons vd Johan Oscarsson.

Bakgrund till evenemanget är bland annat den utredning om järnvägens organisering, som överlämnades till infrastrukturminister Tomas Eneroth i mars 2020. I utredningen rekommenderas att delar av järnvägsunderhållet, som idag utförs av entreprenadföretag, istället ska organiseras inom Trafikverket.