Arbetet längs Söderåsbanan halvvägs

Om drygt ett år planeras Söderåsbanan öppna för persontåg. Foto: Trafikverket

Arbetet längs Söderåsbanan har nu kommit halvvägs, vilket betyder att det bara är ett drygt år kvar till planerad trafikstart. Under hösten arbetar Trafikverket främst i Teckomatorp.

– Arbetet löper på bra. I höst är det Teckomatorp som står i fokus, där vi arbetar med plattformarna, säger Johan Haagman, projektledare på Trafikverket.

Det är den nya sidoplattformen som nu byggs och mittplattformen rustas också upp. Mittplattformen ska bli klar under hösten/vintern 2020 och sidoplattformen under nästa år. Arbetet kan innebära vissa mindre störningar för resenärerna.

– I Svalöv är mötesspåret klart och växlar är på plats. I Kågeröd är vi också klara med växlarna och mötesspåret färdigställs under nästa år, säger Johan Haagman.

I Billesholm kommer huvuddelen av arbetet med järnvägen ske under 2021. Om drygt ett år, i december planeras Söderåsbanan öppna för persontåg. Det betyder mycket för utvecklingen av pendlingstrafiken i hela västra Skåne.