Tyréns projekterar Ostlänken

Foto: Tyréns

Tyréns har tillsammans med ÅF vunnit en upphandling rörande den första etappen av Ostlänken mellan Södertälje och Trosa. Det totala ordervärdet uppskattas till 100-300 miljoner kronor och omfattar två järnvägsplaner med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar, systemhandlingar och gestaltnings-program. 

Tyréns har tilldelats ett uppdrag av Trafikverket som innebär att Tyréns tillsammans med ÅF, ska ansvara för planering och projektering av Sverige första höghastighetsjärnväg. Ostlänken, som beräknas stå klar senast 2028, är en ny 15 mil lång dubbelspårig järnväg för snabbtåg mellan Järna och Linköping, med stationer vid Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flygplats, Norrköping och Linköping. Tågen, som på denna bana kommer att komma upp i hastigheter en bit över 300 kilometer i timmen, kommer att kunna sänka restiden kraftigt för de som reser i området. Resan mellan Stockholm och Linköping kommer att ta endast en timme och resan Stockholm till Nyköping tre kvart.

Men vad händer när det ska dras en höghastighetsbana genom städer och mindre samhällen? Med en förbättrad infrastruktur förväntas pendlandet att öka i båda riktningar, arbetstillfällena blir fler, inflyttningen kan öka och kraven på bostadsområden och samhällenas utbud och tjänster kommer att drivas på.

– Vi kommer att få jobba med mycket ny teknik i det här projektet. Experter från Japan och Frankrike kommer att tas in för att ge oss stöd i utvecklingen av de nya banorna, berättar Cecilia Granath, chef för Tyréns region Öst. Det är förstås mycket spännande men det är samtidigt oerhört viktigt att vi inte glömmer bort människan i den här processen. Även om det är ett teknikprojekt så handlar allt till syvende og sidst om att vi bygger för människorna.

Tyréns kommer att tillsammans med ÅF bland annat arbeta med hållbarhetsaspekter i Ostlänken-projektet. Det kommer att handla om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.