Checklista ska minska olyckor vid plankorsningar

Plankorsning i England. Foto: Tagishsimon

Organisationen International Road Transport Union (IRU) och Internationella järnvägsunionen (UIC) har tagit ett gemensamt initiativ för att öka medvetenheten bland transportarbetare om problemet med plankorsningar. Initiativet kallas Level Crossing Safety Checklist. Syftet är att minska antalet dödsfall i plankorsningar.

Jean-Pierre Loubinoux, UIC:s generaldirektör, säger i ett pressmeddelande:

- Vi har arbetat i flera år med detta riskabla gränssnitt, men att stärka samverkan med vägorganisationer som IRU är nyckeln till att förbättra säkerheten vid plankorsningar till högsta möjliga nivå.

Plankorsningar är i många fall nödvändiga gränssnitt mellan väg och järnväg. Trots att många plankorsningar tagits bort under de senare år omkommer i snitt en person om dagen och en får allvarliga skador i samband med olyckor i plankorsningar inom EU, där kollisioner vid plankorsningar utgör 25 procent av alla järnvägsolyckor och 29 procent av alla dödsolyckor på Europas järnvägar, enligt UIC.

Kollisioner i plankorsningar leder dessutom till stora samhällsekonomiska förluster. Skador på väg- och järnvägsfordon har visat sig vara kostsamma att reparera och orsakar trafikstörningar för båda trafikslagen.