UIC ordnade slutkonferens om EU:s säkerhetsprojekt SHERPA

Huvudsyftet med SHERPA-projektet var att öka säkerhetsnivån på stationer och inne i tågen, i offentliga områden och när det gäller att skydda mjuka mål, inklusive bättre skydd mot terroristattacker. Foto: SHERPA

Över 90 deltagare från 21 länder runt om i världen deltog i webbkonferensen som anordnades nyligen av International Union of Railways (UIC) Deltagarna diskuterade viktiga resultat från SHERPA-projektet (Shared and Coherent European Railway Protection Approach).

Detta EU-projekt, samordnat av UIC, har pågått sedan två års tid, med första mötet den 1 november 2018. Huvudsyftet med projektet var att öka säkerhetsnivån på stationer och hos tåg (dvs. offentliga områden och mjuka mål) inklusive bättre skydd mot terroristattacker.

Mötesserien finansierades av fonden 915347 för EU:s inre säkerhet.

- Stationer och tåg är naturligt fritt tillgängliga, vilket gör det svårt att skydda dem. Att kontrollera tillgången på järnvägsstationer med ett stort antal resenärer och besökare är en enorm utmaning. Dilemmat är att risken måste minskas, men samtidigt måste järnvägstrafiken förbli så öppen, attraktiv och fritt tillgänglig som möjligt, sade UIC:s generaldirektör François Davenne, när han öppnade mötet.

Efter två års intensivt arbete har SHERPA-projektet nu slutförts. Under samordning av UIC presenterade projektpartnerna DB AG, FS, PKP, SNCB och SNCF sina resultat.

Dessutom var SHERPA-projektet ett bra tillfälle att främja samarbetet mellan järnvägarna och att belysa behovet av samordning av den politik som fastställts av de nationella myndigheter som ansvarar för säkerheten för människor och varor.

- I egenskap av generaldirektör för UIC, som var projektkoordinator, vill jag tacka de fem järnvägsföretagen som är inblandade i projektet. De är inte bara viktiga partner inom järnvägssektorn, de är också aktiva medlemmar i UIC. Resultaten är mycket intressanta och användbara inte bara för andra UIC-medlemmar utan också för myndigheter som vill förstå de begränsningar som järnvägarna utsätts för, sade generaldirektör François Davenne.

UIC Security Hub diskuterades utförligt tack vare SHERPA-resultaten och uppdateringen gör det möjligt för järnvägssäkerhetsexperter och beslutsfattare att välja lämpliga strategier och åtgärder när det gäller att öka säkerheten i Europa som en del av en gemensam strategi.