Länsstyrelsen förordar tunnel under Linköping

Linköping Centralstation. Foto: Christer Wiik

Att dra Ostlänken i en tunnel genom Linköping, är den mest fördelaktiga lösningen. Samtidigt får ett tunnelbygge inte riskera skador på miljön och befintlig bebyggelse. Det skriver Länsstyrelsen Östergötland i ett yttrande till Trafikverket.

Trafikverket har tagit fram en kompletterande järnvägsutredning, som underlag för val av järnvägskorridor genom centrala Linköping. Utredningen innehåller fyra alternativ, varav de två första går på bro, det tredje i tunnel och det fjärde både i tunnel och på bro.  

Länsstyrelsen Östergötland har yttrat sig över utredningen. Länsstyrelsen bedömer att en järnvägspassage under jord genom centrala Linköping är det mest fördelaktiga alternativet. En tunnel ger också bra förutsättningar för fortsatt stadsutveckling i centrala Linköping.

Ett tunnelbygge får emellertid inte orsaka skador på miljön. Länsstyrelsen vill se en rad villkor knutna till en sådan utbyggnad. Det handlar till exempel om nödvändiga utredningar och skyddsåtgärder för att undvika påverkan på framför allt yt-och grundvatten och befintlig bebyggelse.  

Om tunnelalternativet inte kan bli verklighet, föredrar Länsstyrelsen något av de båda broalternativen.